Mikor kell és mire való az állatútlevél?

0
361 megtekintés
kutya, hordozó
Swing Szerelem Szulák

A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának állategészségügyi szabályairól szóló, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 147/2004. (X. I.) FVM rendelete alapján kedvtelésből tartott állatot az Európai Unió valamely tagállamából, illetve harmadik országból behozni, valamint az ország területéről egy másik tagállamba szállítani csak tartósan és egyedileg megjelölve, állatútlevél birtokában szabad.

A jogszabály kitér arra is, hogy a kedvtelésből tartott állat tulajdonosa köteles az állat szállítása előtt az útlevél beszerzéséről és az állat e rendelet szerinti megjelölésen alapuló azonosításáról gondoskodni.

Gyakori kérdések és válaszok:

1. Hogyan lehet állatútlevélhez hozzájutni?
– Az állatútlevelet – ellentétben a lakosság számára készült útlevéllel – nem az önkormányzatok okmányirodáiban, hanem az állatorvosoknál lehet igényelni. Az állatútlevél kiállítására minden olyan állatorvos jogosult, aki rendelkezik az illetékes állategészségügyi hatóságtól az ebek veszettség elleni védőoltásának végzésére vonatkozó engedéllyel. Az állatútlevél sorszámozott szigorú számadású okirat, melyet a jogosult állatorvosok a Magyar Állatorvosi Kamarától szereznek be.

petdoki
2. Mennyi idő szükséges az útlevél megszerzéséhez?
– Mivel az állatútlevélbe az adatok nem központilag kerülnek be, hanem a jogosult állatorvosok végzik a kiállítását, gyakorlatilag az állattartó az útlevél igénylésekor azonnal meg is kaphatja. Kivételt képez az a helyzet, amikor az állattartó olyan EU-s tagállamba szeretne utazni, amelyek különleges követelményeket támasztanak. Ilyen esetekben az útlevél csak azután állítható ki, amikor a szükséges vizsgálati eredmények rendelkezésre állnak.

3. Megkaphatom-e postán az állatútlevelet?
– Nem. Az állatútlevelet az állat vizsgálata, azonosítása és az adatainak ellenőrzése (és ha szükséges, a mikrochip beültetése) előzi meg. Emiatt az állatútlevelet csak a kiállítására jogosult állatorvos rendelőjében vagy kérésre az állattulajdonos lakásán/telephelyén lehet kiállítani.

4. Mennyit kell fizetni az állatútlevél kiállításáért?
– A kiállításkor fizetendő összeg tartalmazza az útlevél árát, a regisztráció díját és a kiállítással kapcsolatos vizsgálat, azonosítás költségeit. A Magyar Állatorvosi Kamara  javaslata szerint az útlevél kiállításának díja 3 600,-Ft+ÁFA, ez azonban csak javasolt díjtétel, amitől az állatorvosok eltérhetnek. Tudni kell azonban azt is, hogy olyan állatok esetében, amelyek nem rendelkeznek sem olvasható tetoválással, sem mikrochippel, az útlevél kiállítása előtt az állatba mikrochipet is be kell behelyezni. Ez további költségeket jelent. Az útlevél kiállítása, a mikrochip behelyezése együttesen (az állatorvosi rendelőtől, és a felhasználásra kerülő mikrochip gyártmányától függően) elérheti a 12000-13000 forintot. Amennyiben az útlevél kiállítására az állattulajdonos kérésére annak lakásán (telephelyén) kerül sor, a költségeket a kiszállási díj is növeli.

5. Meddig érvényes az állatútlevél?
– Az állatútlevél addig használható az Unión belüli utazásokhoz, amíg a benne igazolt veszettség elleni oltás, illetve bizonyos esetekben (Egyesült Királyságba, Írországba, Svédországba történő utazás) egyes elvégzett kezelések érvényessége tart. A veszettség elleni oltás Magyarországon évente kötelező, így a magyar állatútlevél a veszettség elleni oltás dátumától számított 365 napon belül használható utazáshoz. A 365 nap letelte után csak újabb oltás beadatása és igazoltatása után lehet használni. Amennyiben valaki csak ritkábban utazik az állatával, jól teszi, ha a tervezett utazások előtt leellenőrizteti állatorvosával, hogy az útlevélben szereplő igazolások érvényesek-e még?

6. Mikor, és mit kell bejegyeztetni az állatútlevélbe?
– Az állatútlevélbe a kiállításkor bejegyzésre kerülnek mind a tulajdonos, mind az állat alapvető adatai, az azonosítás módja (tetoválás vagy mikrochip) és annak száma, az utolsó veszettség elleni védőoltás dátuma és jellemzői, a hólyagférgesség illetve a kullancsok elleni legutolsó kezelések időpontjai. Bejegyezhető, de nem kötelező, az egyéb védőoltások dátuma és jellemzői. Ha szükséges a veszettség elleni titer igazolása is, ez is bejegyzésre kerül. A későbbiekben minden, a kiállításkor bejegyzett adat megváltozását be kell jegyeztetni az állatútlevélbe. Tudni kell azonban, hogy ezt nem teheti meg akárki, csak olyan állatorvos, aki az útlevél kiállítására jogosult!

7. Az állatútlevél helyettesíti-e az oltási könyvet?
– Annak ellenére, hogy a két dokumentumba bejegyzett adatok köre nagyon hasonló, az oltási könyvek egy részében jóval több hely és lehetőség áll rendelkezésre az állat egészségével összefüggő kérdések, történések, beavatkozások rögzítésére. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az állatútlevél olyan dokumentum, amelynek elvesztése, vagy pl. olvashatatlanná válása esetén csak akkor állítható ki helyette másik, ha az abban igazolásra kerülő beavatkozások korábbi megtörténtét hitelt érdemlően tudja bizonyítani az állattulajdonos. Erre a megfelelően vezetett oltási könyv kiválóan alkalmas lehet. Azoknál az állatoknál, amelyek már az állatútlevél kiállítását megelőzően többször kaptak különféle oltásokat, az oltási előélet ismerete miatt fontos szerepe marad az oltási könyvnek.

8. Ki és hol ellenőrzi, ellenőrizheti az állatútlevelet?
– Miután az Európai Unión belül (főleg az ún. schengeni határokon belül) már régóta nincsenek határállomások és ellenőrzések, az állatútlevél bemutatására elsősorban Magyarország EU-s határain kell számítani. Amennyiben az úticél az Egyesült Királyság, Írország vagy Svédország, szinte biztos, hogy az oda történő belépéskor ellenőrzik majd az állatok útleveleit is. Előfordulhat azonban az is, hogy amennyiben az állatunkkal a külföldi tartózkodás ideje alatt történik valami, ami miatt az egészségi állapotát igazolni szükséges, az illetékes hatóságok kérni fogják az EU-s állatútlevelet. Az utazási forma jellegzetességei miatt az átlagosnál sokkal szigorúbb ellenőrzésre kell számítani a repülőgéppel történő utazások, állatszállítások alkalmával is.

9. Ha elvesztem az állatútlevelet, kaphatok helyette másikat?
– Igen, az elveszett állatútlevelet elvesztés esetén lehet ismételten igényelni, azonban a kiállítás és regisztráció költségeit ismételten meg kell fizetni.

10. Mi történik, ha külföldön, az utazás alatt vesztem el az állatútlevelet?
– Az Európai Unión belül az állatútlevelet bármely olyan állatorvosnál lehet igényelni, aki jogosult a veszettség elleni védőoltás beadására. Az útlevél formája, kinézete és szövegezése az egész Unión belül egységes. Amennyiben a külföldi tartózkodás alatt veszik el az állatútlevél, keressen fel ott egy jogosult állatorvost, aki a szükséges azonosítás elvégzése, valamint egy veszettség elleni oltás beadása után (hacsak Ön nem tudja valamivel hitelt érdemlően igazolni a legutolsó oltás megtörténtét és időpontját) kiállítja majd az új útlevelet. Ezért az útlevélért (és az oltásért) az adott országban szokásos gyakorlat és tarifák szerint kell fizetni. Miután ez vélhetően nem kis költséget jelent, célszerűbb az útlevélre az utazás ideje alatt vigyázni!

11. Előírja-e az Európai Unió a kedvtelésből tartott állatok mikrochippel történő megjelölését?
– Egyelőre nem. Az Úniós rendelet az Unió tagországai között utazó, illetve harmadik országból az Unió területére belépő kutyák, macskák és vadászgörények egyértelmű azonosíthatóságát írja elő. Az állatnak vagy tisztán, egyértelműen olvasható tetoválással, vagy elektronikus azonosító rendszerrel (mikrochippel) kell rendelkeznie. A tetoválás a rendelet hatályba lépésétől, 2004. július 3.-tól számított 8 éves átmeneti időszakban még elfogadható, azt követően csak a mikrochipes azonosítás alkalmazható.

12. Milyen mikrochippel jelöltessük meg az állatot?
– A rendelet szerint bármelyik, állatok jelölésére alkalmas mikrochip megfelelő, de célszerű olyan típust választani, amely megfelel a 11784 ISO-szabványnak vagy a 11785 ISO-szabvány A. mellékletének. Ha az állatban lévő mikrochip nem ISO-szabványú, akkor a tulajdonosnak vagy a tulajdonos nevében a kedvtelésből tartott állatért felelős természetes személynek bármely vizsgálat időpontjában (pl. határátlépéskor is) biztosítania kell a mikrochip leolvasásához szükséges eszközt. Ez elsősorban olyan állatok esetében fordulhat elő, amelyekbe a mikrochipet már évekkel ezelőtt helyezték be. Korábban ugyanis a mikrochipeket még nem szabványosították. A Magyarországon jelenleg forgalomban lévő és az állatorvosok által alkalmazott valamennyi mikrochip már megfelel a fenti előírásoknak.

13. Mi történik akkor, ha az állatom nincs tetoválva, de nem akarok mikrochipet sem beletetetni?
– Ebben az esetben az Európiai Unióba nem lehet vele beutazni és nem lehet neki állatútlevelet sem kiállítani. Az állatorvosnak a vonatkozó kamarai szabályozás szerint az útlevél kiállítását meg kell tagadnia!

dog-in-carrier-on-plane

14. Milyen különleges, a többi országétól eltérő előírások vannak az Egyesült Királyságba, Írországba és Svédországba történő utazáskor?
– Ezekben az országokban az állat azonosítására csak a mikrochipet fogadják el, a tetoválást nem. A veszettség elleni védőoltás elvégzését a felhatalmazott állatorvosnak az útlevélben igazolnia kell, tehát három hónaposnál fiatalabb, oltatlan állattal nem utazhatunk. A vakcinázást megfelelő idővel követően a felhatalmazott állatorvosnak az állatból vért kell vennie és ezt a veszettség-ellenanyag titer megállapítása céljából egy, az EU által elismert laboratóriumba kell küldenie. (Magyarországon jelenleg nincs ilyen laboratórium, a külföldi vizsgáló intézetek listáját a 2004/203/EK határozat tartalmazza.) Az állat csak akkor léphet ezekbe az országokba, ha a vizsgálat eredménye szerint az ellenanyag-titer 0,5 NE/ml vagy annál magasabb. Ezt a felhatalmazott állatorvos igazolja az útlevélben. Ha az ellenanyag-titer 0,5 NE/ml értéknél alacsonyabb, a veszettség elleni vakcinázást meg kell ismételni, majd ismételt vizsgálatot kell végezni. A megfelelő szintű ellenanyag-titer biztosabban kialakul az állat szerevezetében, ha már eleve kérjük az állatorvostól a védőoltás ismételt beadását. Amennyiben az állatnál egyszer már igazoltan 0,5 NE/ml vagy annál magasabb titert mértek, a továbbiakban nem szükséges a tesztet elvégezni, de az évenkénti veszettség elleni védőoltás (és annak igazolása) mindenképpen szükséges. Az EU által elismert laboratóriumok sok esetben túlterheltek, ezért a vérvételt és vizsgálatot minél előbb célszerű elvégeztetni. Ezekben az országokban különleges előírások vannak a hólyagférgesség, illetve a kullancsok (-fertőzések) elleni kezelések igazolt elvégzésével kapcsolatosan is. A rendelkezések célja, hogy (ezeknek a) súlyos zoonózisoknak a behurcolását megakadályozzák. A kezelést minden utazás alkalmával, a határátlépést minimum 24, maximum 48 órával megelőzően el kell végeztetni. (Ezért szükséges az állatorvosnak az útlevél 10-13. oldalain feltüntetnie a kezelés dátuma mellett elvégzésének pontos idejét is.) A hólyagférgesség (Echinococcus multilocularis) kezelésére a prazikvantel hatóanyagot is tartalmazó állatgyógyászati parazita-ellenes készítmények alkalmasak. A kullancsok ellen mindenképpen olyan terméket kell használni, amely ezeknek a parazitáknak a kezelésére a hivatalos használati utasítása szerint is alkalmas. A parazita-ellenes nyakörveket, még ha leírásukban szerepel is a kullancs-ellenes hatás, ezek az országok nem fogadják el. A megfelelő állatgyógyászati készítményeket és azok alkalmazási módját állatorvosa fogja javasolni Önnek, aki a kezelések elvégzését is igazolja az útlevélben.

15. Olyan országba szeretnék utazni a kutyámmal, amely nem tagja az EU-nak. Ebben az esetben is kell útlevelet kiváltani?
– Az állatútlevél az Európai Unió államaiba (azokon belül) történő állatszállításhoz szükséges. Amennyiben az utazás nem EU-s országba történik, nem szükséges az állatútlevél kiváltása. Ebben az esetben a lakóhely szerint illetékes hatósági állatorvosnál kell az eddigi előírások szerinti kiviteli igazolást kérni. Érdemes azonban az útitervet előzetesen jól átgondolni, ugyanis ha akár csak rövid időre is, de be kívánnak lépni az EU területére, már rendelkezni kell állatútlevéllel.

16. Az útlevél mellett az oltási könyvet is vinni kell magammal az utazásra?
– Nem szükséges, azonban az utazás alatt megfelelően vigyázni kell az állatútlevélre!

17. Kutya- vagy macskakiállításra kell-e állatútlevél?
– Csak abban az esetben, ha a kiállítást valamelyik EU-s tagállamban rendezik, mert e nélkül nem lehetne odautazni. Magához a kiállításon való részvételhez azonban nem szükséges.

Forrás: Pet Passport